FILOMENA

Un dia la Filomena, que en tenia els ovaris plens,

de sentir que es feien bromes, i que es cantés sense frens.

Aixecant el puny enlaire, emprenyada va exclamar:

Aparteu ous i sardina, que la història cal canviar.